İçeriğe geç

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneği 2013 yılında İstanbul’da kurulmuş olan eğitim, kültür ve sosyal yardım, sosyal ve kültürel faaliyetler alanlarında aktif çalışmalar yapan, kâr amacı gütmeyen bir gönüllü toplum kuruluşudur.

Derneğimizin Amacı

Derneğimiz, aile müessesesini sağlamlaştırmak, gençler ve öğrenciler için eğitim, kültür ve sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak, bu hususlarda ortak amaçlı uluslararası sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak, insanımızın her sahada gelişimine, onlar arasındaki sosyal yardımlaşma, gönüllülük, karşılıksız yardım ve dayanışmayı geliştirmek, ülkemiz insanına, özellikle gençlerimize medeniyet maneviyat, dinî, tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak ve yaşatmak için eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, korunmaya muhtaç dezavantajlı çocuk ve gençler başta olmak üzere bütün gençlerimizin bilgili ahlaklı kültürlü eğitimli çevreye ve temel insan haklarına saygılı, zararlı alışkanlıklara ve madde bağımlılığına bulaşmış, meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, kendine güvenen, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmeleri için gayret sarf etmektir gayesi ile kurulmuştur.